اطلاعيه در خصوص کوويد 19
 چنانچه علايم ابتلا به ويروس کرونا داريد يا تست کرونا شما مثبت شده و يا کد ملي شما بعنوان بيمار در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده،بدون داشتن تست PCR منفي (جديد)از سفر شما جلوگيري مي شود. . خسارت وارده متوجه شخص مسافر ميباشدسایر اعلانات