**پارس ایر**. یزد_کیش_یزد. یکشنبه/پنجشنبهسایر اعلانات