***پارس ایر***. تهران _عسلویه_تهران. سشنبه/پنجشنبه/جمعهسایر اعلانات