**هواپیمایی آتا**. یزد -مشهد-یزد. دوشنبه/پنجشنبهسایر اعلانات