** پارس ایر**. یزد-چابهار-یزد. یکشنبه/پنجشنبه. از 22خردادسایر اعلانات